əyri-üyrü

əyri-üyrü
sif.
1. Çox yerindən əyilmiş, düz yeri olmayan. Əyri-üyrü ağac. Əyriüyrü məftil. – Müqim bəyin boynu qısa, qılçaları gödək, əyri-üyrü, qarnı qarpız kimi qalxıq, başı da aran yerinin düyələyi kimi yupyumru idi. S. R.. Qaş qaralır, əyri-üyrü daşların sıx kölgəsi; Qəbirlərin üstü ilə sürünür ilan kimi. B. V.. // Düz olmayan, düz istiqamətdə getməyən, çoxlu döngələri olan. Əyri-üyrü küçələr. Əyri-üyrü xətt. Əyri-üyrü cığırlar. – Müəllim kəndin . . əyri-üyrü küçələri ilə gedirdi. S. H.. Qarlı güneyin sinəsində əyriüyrü, çalın-çarpaz cığırlar əmələ gəlirdi. B. Bayramov.
2. Bax əyri 2-ci mənada. Əyri-üyrü adamdan qaçmaq lazımdır. // İs. mənasında. Mənim çarəm nədir? Mən gecə səhərə kimi gözümü yummuram, böyük şəhərdir, necə olsa beş nəfər əyri-üyrüsü olmayacaqmı? M. S. O..
3. Yanlış, qüsurlu, nöqsanlı. <Mirzə Səfər> şeirlər oxuyardı və oxuyandan sonra da onları əyri-üyrü z. rus dilinə tərcümə edərdi. Ə. H..
◊ Əyri-üyrü baxmaq – bax əyri-əyri («əyri»də). Məcid, xanımın məzəmmətini eşitcək bir az əyri-üyrü ona baxdı. . B. T..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • əyri-dolanbac — sif. Əyri üyrü, dolanbaclı, düz xətt üzrə olmayan. Əyri dolanbac dalan. – Darısqal, əyri dolanbac küçələri . . bu qəsəbəni qədim şəhərlərə oxşadırdı. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əyri-büyrü — bax əyri üyrü. Əyribüyrü ağac. – Yunan əlifbası girdələşə bilməyib, əyri büyrü xətlər ilə yazılırdı. F. Ağazadə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əyrim-üyrü — bax əyri uyrü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolama — 1. 1. «Dolamaq»dan f. is. 2. sif. Dümdüz olmayan; birbaşa, düz xətlə getməyən, o yana bu yana burulan, əyri üyrü, dolanbac. Dolama yol. Dolama cığır. Dolama küçə. – Qaranlıq küçədən sonra yolumuz dolamadır. N. V.. Dolama yollarla enirkən bəzi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolanbac — 1. sif. Çox dolaşıq, əyri üyrü. Cığır dolanbac yol kimi əyri idi. M. İ.. Oğul! – deyə Güllü arvad, dolanbac yollarla yox, öz ana ürəyi ilə duyub anladığı kimi açıq açığına sözə başladı. Ə. Ə.. // Düz olmayan, əyri, dolaşıq. Dolanbac iş. 2. is.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolay — is. Dağın, təpənin döşündən gedən köndələn və əyri üyrü, dolama yol; cığır. Qardaşım! Görürəm dağlardan keçən; Yaşıl dolaylarda ayaq izini. S. V.. Uzaq yollardan keçib dolaylardan qalxırıq. N. R.. // Dolama, döngə. Şose yolunun dolayları da ən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döngə — is. Küçənin, yolun, arxın və s. nin dönən, burulan yeri. <Avtomobil> . . gah dolayın döngələrində gizlənib yox olur, gah döngədən çıxıb yavıqlaşır. C. M.. . . Ağıryüklü fayton əyri üyrü və eniş yoxuş yollara çatdıqda bir döngədə aşıb oxu və …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kələ-kötür — sif. 1. Üstü hamar olmayan, nahamar; girintili çıxıntılı (səth haqqında). Kələ kötür divar. Kələ kötür daş. – İri kələ kötür ətəkləri qaratikan kolları ilə döşənmiş dağlar arasında yuxarı qalxdıqca təbiət və hava bütün başqalaşır. A. Ş.. . .… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əyrəmli — sif. Əyri, əyri üyrü. Dağ atları yolu ehtiyatla, elə bil ki, hər qarışı diqqətlə yoxlaya yoxlaya gedirlər. Belə olmasa, altı üstü göz qaraldan, əyrəmli, nazik cığırların qurbanlarını sayıb qurtarmaq olmaz. R. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolamaş — (Tovuz) dolambac, əyri üyrü (yol). – Yala gərəx’ dolamaş yollarnan çıxasaη, onda hasand olur …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”